WEBINAR – Eindelijk een elektronische handtekening door en voor advocaten. Voor welke praktische toepassingen?

Gedateerd : 21/10/2021 | 12:00 – 14:00
Een link wordt gestuurd aan de inschrijvers

Samenvatting

Twee lange opsluitingen, de distantiëring en de versnelling van de digitalisering hebben het beter gedaan dan de hervorming van het Burgerlijk Wetboek om de elektronische handtekening en authenticatie te bevorderen. Advocaten zijn zeker consumenten van deze instrumenten en de advocatenkaart biedt hun de sleutels. Advocaten kunnen – en moeten – ook actoren en voorschrijvers zijn van deze instrumenten, aangezien het aan hen is om hun cliënten bij te staan bij de uitvoering van talrijke rechtshandelingen, die meestal schriftelijk zullen worden vastgesteld en dus aan vormvereisten onderworpen zullen zijn. De opleiding zal een kort overzicht bevatten van de rechtsgrondslagen die moeten worden gekend, voornamelijk geselecteerde delen van de Europese eIDAS-verordening en boek 8 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek; vervolgens zal de nadruk worden gelegd op de mogelijkheden die de advocatenkaart biedt, in het bijzonder in combinatie met de DPA, de andere processen van elektronische handtekeningen en het gebruik ervan, zowel voor advocaten als voor hun cliënten.

 

Spreker

Dhr. Daniel Fesler, Partner bij Baker McKenzie

 

Inschrijving

Privaat Luik NOAB –  https://lgo.avocats.be/event/

 

Informatie

incubateur@barreaudebruxelles.be

 

De Zoom-link zal u per e-mail worden toegestuurd.