Kosteloze toegang tot de juridische gegevensbanken in tijde van coronavirus

Door Mter Vinciane Gillet en Prof. Gregory Lewkowicz, Voorzitters van de Europese Incubator van de balie van Brussel

Stafhouder Peter Callens en de Europese Incubator van de balie van Brussel hebben zich gemobiliseerd om de advocaten te ondersteunen in de huidige coronaviruspandemie met digitale tools. Ingevolge de vergadering van de Incubator van dinsdag 17 maart, hebben wij namelijk met bijstand van Mr. Jean-François Henrotte en Mr. Bernard Magrez contact opgenomen met de belangrijkste juridische uitgevers om kosteloze terbeschikkingstelling van hun elektronische gegevensbanken te verkrijgen voor de advocaten van de Brusselse balie. Deze oproep tot solidariteit kreeg gehoor en wij danken hen oprecht. Hieronder vindt u praktische informatie om van dat voordeel te kunnen genieten. Wij onderhandelen momenteel over de uitbreiding ervan naar alle Belgische advocaten.

(i) Toegang tot Jura – Wolters Kluwer

Wolters-Kluwer geeft kosteloze toegang tot de basis-Jura voor alle advocaten die hierom verzoeken tot en met 5 april 2020.

Deze kosteloze toegang zal beschikbaar zijn voor alle advocaten van de Franse en Nederlandse Ordes van de balie van Brussel, stagiairs inbegrepen, vanzelfsprekend met uitzondering van diegenen die reeds beschikken over een Jura-abonnement. Die toegang zal tijdelijk zijn, namelijk tot 5 april aanstaande, maar de periode kan herzien worden in functie van de evolutie van de situatie.

Deze toegang geldt voor de basis-Jura (toegang tot de integrale tekst van de wetgeving, in beide landstalen, inhoudstabellen van rechtsleer en rechtspraak en integrale tekst van de arresten van de hogere hoven), zonder de mogelijkheid om jura-kredieten de downloaden.

Vul het formulier in van de volgende pagina  https://wkbe.be/corona-jura-balie-brussel

(ii) Toegang tot Jurisquare – Anthemis, Die Keure en Intersentia

Jurisquare en alle tijdschriften van de uitgevers Anthemis, Die Keure en Intersentia zullen kosteloos toegankelijk zijn tot en met 5 april 2020. De periode zal herzien kunnen worden in functie van de evolutie van de situatie.

De reeds geabonneerde advocaten zullen van een korting van 5% genieten onder de vorm van creditering op bestellingen die tijdens deze periode geplaatst zullen worden.

Dit zijn de te volgen stappen:

  1. Surf naar de website https://www.jurisquare.be/nl/registerProspectAccount.html en dan klikken op “Abonneren op Jurisquare”, bovenaan rechts;
  2. Klik dan op “Offerte aanvragen”.

Vervolgens ontvangt u zo snel als mogelijk een e-mail met inloggegevens.

(iii) Toegang tot Strada Lex – Larcier 

Larcier geeft u kosteloze toegang tot de gegevensbank Strada lex tot en met 5 april 2020.

Dit zijn de te volgen stappen:

1. Vul het formulier in van een van de volgende pagina’s naargelang uw taalrol:

2. U krijgt vervolgens elektronische post ter bevestiging. Deze moet u valideren binnen de daaropvolgende minuten. Indien u niets ontvangt, controleer dan uw spam of ongewenste e-mails;

3. Zodra u de bevestigingsemail gevalideerd heeft, komt u terecht op een pagina die uw toegangscodes vermeldt. Vervolge-mails zijn voorzien.

Bij problemen kunt u contact opnemen met Larcier via het e-mailadres  c.claes@larcier.com. 

*****

De Europese Incubator van de balie van Brussel weet als geen andere dat digitale tools het advocatenleven in deze moeilijke tijden kunnen verbeteren. Daarom zorgt hij voor alternatieve oplossingen die u kunnen helpen.

[supsystic-social-sharing id="1"]