Verlenging na 3 mei van de toegang tot de juridische gegevensbanken tijdens de Covid-19-crisis

Door meester Vinciane Gillet en professor Gregory Lewkowicz, Voorzitters van de Europese incubator van de balie van Brussel

Ingevolge de contacten van de Europese Incubator, hebben de voornaamste uitgevers hun solidariteitsactie voor de advocaten na 19 april voortgezet. Sinds 3 mei hebben zij hun offertes gewijzigd, zowel voor de advocaten van de balie van Brussel als voor de advocaten van de Waalse balies. Ter herinnering vindt U in bijlage de praktische modaliteiten van de thans geldende offertes.

  • Toegang tot Jura – Wolters Kluwer

Wolters Kluwer heeft voor de advocaten die erom gevraagd hebben kosteloze toegang verleend tot Jura. Die offerte was geldig tot en met 18 mei 2020.

Vanaf 18 mei zal de toegang tot Jura opnieuw betalend zijn. De advocaten die het wensen kunnen via de volgende link een offerte aanvragen: https://belgium.wolterskluwer.com/jura-demande

  • Toegang tot Jurisquare – Anthemis, Die Keure en Intersentia

Jurisquare blijft kosteloos toegankelijk tot en met 1 september 2020. Aan de andere kant is de toegang tot de tijdschriften van de uitgevers Anthemis, Die Keure en Intersentia opnieuw betalend geworden sinds 19 april 2020.

Een belangrijke korting wordt echter toegekend aan diegenen die een digitaal abonnement zou wensen voort te zetten. Er wordt een korting van 50% voorzien voor de digitale abonnementen tot de tijdschriften Anthemis, Die Keure en Intersentia, alsmede de activatie van bepaalde tijdschriften voor dewelke de advocaten over een abonnement beschikken. Daarvoor kan contact genomen worden met de uitgever via het elektronisch adres  info@jurisquare.be

  • Toegang tot Stradalex – Larcier

Larcier stelt zonder einddatum een kosteloze toegang toe tot de freemium-versie van de gegevensbank Stradalex.

Zodoende hebben de advocaten toegang tot Stradalex voor het hiernavolgende:

  • Tot de zoekmotor voor alle bronnen
  • De integrale tekst van de actualiteiten
  • De integrale tekst van de officiële bronnen

Daarvoor moet men alleen maar beschikken over een account op het platform om toegang te krijgen tot Freemium.

Aan de advocaten die Freemium wensen te vervolledigen met bijkomende integrale inhouden van Larcier (tijdschriften, encyclopedieën, artikels, monografieën) worden gunstige commerciële voorwaarden aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van de advocaten in de huidige moeilijke periode. Zij kunnen ook contact opnemen met Larcier op het kosteloos nummer 0800/39.067 of via het elektronisch adres info@stradalex.com. Zij kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de heer David Van Ranst ( d.vanranst@larcier.com ) voor de balies van Brussel, Waals-Brabant, Charleroi, Bergen en Doornik, oftewel met de heer Christophe Meunier ( C.Meunier@larcier.com ) voor de balies van Luik, Verviers, Hoei, Luxemburg, Namen en Dinant.

[supsystic-social-sharing id="1"]