Voorwoord door de Stafhouder van de Nederlandse Orde

Par Bart De Moor, Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

De Incubator van de Brusselse balie is actueler dan ooit in de huidige gezondheidssituatie waarin de samenleving zich in recordtempo moet aanpassen. Dat geldt ook voor eenieders beroepsbeoefening, en zo ook voor de advocaten.

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel heeft haar activiteit in versneld tempo gewijd aan de medewerking en ondersteuning van de Incubator. Een werkgroep buigt zich over mogelijke initiatieven, gericht specifiek tot de doelgroep van de Nederlandstalige advocaten bij wie de Orde de activiteiten en de mogelijkheden van de Incubator te weinig onder de aandacht bracht. Het is de bedoeling van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel het niveau van activiteit van de Nederlandstalige advocaten te brengen op dit van de andere leden en partners van de Incubator, om vervolgens alle taalkundige onderscheiden achterwege te kunnen laten en de Incubator over de grenzen heen in het Engels, Nederlands en Frans te kunnen laten functioneren.

De Raad van de Nederlandse Orde heeft bovendien in haar jaarlijkse reflectiedagen, die van 15 tot 17 oktober 2020 plaatsvonden in Oostende, de werking van de Incubator besproken als een hoofd­onder­werp van haar reflectie. De Raad bevestigde haar belangstelling voor de activiteiten van de Incubator en verleent haar volledige steun aan het project, mee denkende aan mogelijke verdere initiatieven. Als lid van de Raad van de Orde neemt Mr. Emmanuel Verraes het voortouw voor de concrete medewerking van de Raad van de Orde met de Incubator, in samenwerking met Mr. Michel Segers, bestuurder en lid van het uitvoerend comité van de Incubator.

Zo zal met de steun van de Raad van de Orde en van diverse medewerkers van de Incubator binnenkort een virtueel debat plaatsvinden tussen Nederlandstalige magistraten en advocaten over de digita­li­sering van de strafrechtelijke, burgerrechtelijke en administratieve procedures. Met de procedures bedoelt men niet enkel de zittingen, maar ook het gehele onderzoek en procedureverloop. Een uitnodiging is verstuurd aan de nieuwe Minister van Justitie, die van de digitalisering van justitie precies een speerpunt van zijn beleid wenst te maken, om eveneens deel te nemen aan het debat.

In een volgend webinar zullen advocaten van de Brusselse vestigingen van grote, internationale advocatenkantoren aan het woord komen om toe te lichten hoe deze kantoren de uitdaging aangaan om de aanstormende digitale transitie in een kort tijdsbestek te organiseren en hoe zij investeren in de vereiste technologie.

De Incubator is ook een geschikt forum voor een bespreking van toepassingen van de GDPR in een ruime zin en ook hiervoor staat een project in de steigers.

Om de brug te slaan tussen de advocatuur en andere beroepen, zal een daarna volgend debat gewijd zijn aan de vergelijking tussen de digitalisering in de advocatuur en in het notariaat, en een ander debat aan de verzoenbaarheid van een advocatenpraktijk met de ontwikkeling van andere, legaltech activiteiten, in het kader van de reglementering betreffende de perimeter van het beroep.

De komende maanden zal de Incubator vaak van zich laten horen, nu de nood aan verandering en modernisering van onze professionele activiteiten zo hoog is. Het is onze hoop dat op deze wijze de Incubator in deze moeilijke tijden een bijdrage kan leveren aan de maatschappij die rekent op de individuele responsabilisering van ons allen en op  de actieve bijdrage van al wie van nut kan zijn. Hier is stellig een rol weggelegd voor de Incubator van de Brusselse Balie.

[supsystic-social-sharing id="1"]