Agenda

02/12/2021 17:00 - 19:00 CET

WEBINAR – Documentautomatisering voor advocaten

Law firms have many options for document automation today, thanks to growth in legal-tech startups and the shift to the “cloud.” Have improvements in technology enabled law firms to...

Lees verder
25/11/2021 12:00 – 14:00

WEBINAR – De Europese ontwerpverordening over kunstmatige intelligentie: welke nieuwe banen, welke nieuwe markten voor advocaten?

Samenvatting Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepubliceerd voor een verordening tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften inzake kunstmatige intelligentie en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen...

Lees verder
23/09/2021 12:00 – 14:00

WEBINAR – De opkomst van een digitale burgerlijke rechtspleging : vergelijkende standpunten.

Samenvatting Hoewel het gebruik van digitale technologieën in civiele procedures geen totaal nieuw verschijnsel is, de eerste systemen voor onlinegeschillenbeslechting werden namelijk bijna 20 jaar geleden ontwikkeld, heeft het...

Lees verder
17/02/2022 12:30– 14:00

WEBINAR – Voorstelling van een overzicht van advocatensoftware en kwaliteitscharter

Samenvatting De keuze voor een nieuwe advocatensoftware is een hele klus. De Incubator maakte een uitgebreid overzicht aan de hand van uiteenlopende eigenschappen van de bekendste software die wordt...

Lees verder