WETTELIJKE VERMELDINGEN

Gebruiksvoorwaarden

De website is eigendom van en wordt beheerd door de Franse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel (“OFBB”)

Secretariaat van de Franse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel

Gerechtsgebouw

Poelaertplein 1

1000 Brussel (België)

Tel : +32 2 508 66 59

E-mail: ordre@barreaudebruxelles.be

Exoneratie. Hoewel er redelijke inspanningen zijn geleverd om deze website na te zien en bij te werken, wordt alle informatie en documentatie uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Niets op deze website kan enige verplichting creëren dan wel een verklaring of garantie vormen in hoofde van de OFBB.

De OFBB staat niet in voor de juistheid, relevantie, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen die op de website zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, noch voor de betrouwbaarheid van de bronnen.

De OFBB is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade, rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele, specifieke schade of welke schade dan ook met betrekking tot verlies van winst, inkomsten, goodwill of gegevens, opgelopen door u of een derde partij als gevolg van de toegang tot, de ontoegankelijkheid of het gebruik van de website.

Links naar websites van derden.

Links of doorverwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden.

De OFBB heeft deze websites niet beoordeeld, controleert ze niet en is niet verantwoordelijk noch voor deze sites noch voor hun inhoud.

Indien u beslist om een van deze websites te bezoeken, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid.

BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN

Een Europese incubator voor de hoofdstad van Europa.

Innovatie en modernisering van de advocatuur

Deze privacy policy is van toepassing op de website zoals beschikbaar op www.incubateurbxl.eu (de “Website”), eigendom van en beheerd door de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, met maatschappelijke zetel gelegen te Gerechtsgebouw, Poelaertplein 1, 1000 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0248.012.766 (“OFBB”, “wij”, “ons”, “onze”). Deze privacy policy beschrijft de manier waarop de OFBB informatie van gebruikers van deze Website (“u”, “uw”, “uw”) verzamelt en gebruikt alsook de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verzameld en gebruikt. De OFBB zet zich in om uw privacy te beschermen, om de data die u verstrekt te beschermen en om deze uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met hiernavolgende bepalingen en met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Deze privacy policy is onderhevig aan wijzigingen en nodigt u daarom uit om de inhoud ervan regelmatig te controleren.

CATEGORIEËN VERWERKTE GEGEVENS – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De OFBB kan bepaalde persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en het besturingssysteem van het apparaat dat toegang heeft tot de Website, verwerken met het oog op de analyse van het dataverkeer.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang van de OFBB (namelijk, het optimaliseren van de gebruikerservaring bij het surfen op onze Website). De OFBB zal deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig en verwerkt uw persoonsgegevens niet voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast gebruiken we cookies voor technische, functionele en analytische doeleinden, zoals verderop beschreven in het hoofdstuk “Cookies”.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De OFBB kan uw persoonsgegevens, onder meer voor hostingdoeleinden, overdragen aan haar medecontractanten die gevestigd in landen of gebieden die een adequaat beschermingsniveau voorzien.

Er zullen passende contractuele maatregelen worden genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met deze privacy policy en de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Cookies

Op sommige pagina’s van de Website kunnen cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer of andere eindapparatuur wordt gestuurd en dat gegevens over u of uw apparatuur bevat en dat op uw harde schijf of in het geheugen van het apparaat wordt opgeslagen. Met deze cookies kan informatie voor een bepaalde periode worden opgeslagen en kan het elektronische apparaat van de gebruiker worden geïdentificeerd. Wanneer u onze Website gebruikt, kunnen er cookies op uw computer, mobiele telefoon of een ander elektronisch apparaat worden geplaatst om geanonimiseerde gegevens en persoonlijke gegevens over u te verzamelen zoals beschreven in deze privacy policy.

Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, zal de homepage een mededeling over gegevensbescherming en een mededeling over de toestemming voor het gebruik van cookies via een cookie “banner” weergeven. Door actief gebruik te blijven maken van de Website en als u zich niet actief verzet tegen het gebruik van cookies, aanvaardt u ons gebruik van cookies en wordt uw toestemming in uw browser opgeslagen, zodat deze verklaring niet op elke pagina van de Website hoeft te worden herhaald. Indien de toestemming niet in uw browser wordt opgeslagen (bijvoorbeeld als u de cookies verwijdert), zal de cookie “banner” met de relevante vermeldingen de volgende keer dat u de Website bezoekt opnieuw verschijnen.

We kunnen bepaalde technisch onmisbare cookies installeren en gebruiken, die dus niet onderworpen zijn aan uw voorafgaandelijke toestemming.

We kunnen ook gebruik maken van sessiecookies die aan het einde van uw sessie automatisch worden verwijderd en die ook niet onderworpen zijn aan uw voorafgaandelijke toestemming. Andere cookies (zoals cookies om uw surfervaring te optimaliseren door het verzamelen van bepaalde gegevens – dit bespaart u het opnieuw coderen van deze gegevens telkens wanneer u zich aanmeldt – en om de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren) kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw toestemming. U kunt deze cookies op elk ogenblik verwijderen of blokkeren in uw browservoorkeuren of in de reclamevoorkeuren van de mobiele applicaties. In dit geval kunnen bepaalde functies van de Website die het gebruik van technische cookies vereisen, echter worden verminderd of niet meer beschikbaar zijn.

De OFBB gebruikt analytische cookies om algemene informatie te verzamelen over hoe gebruikers de Website gebruiken, zoals bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst worden bezocht en of er foutmeldingen naar hen worden gestuurd door websites. Deze cookies verzamelen geen gegevens die een gebruiker kunnen identificeren. Alle informatie die via dit soort cookies wordt verzameld, is uitsluitend bedoeld om de functionaliteiten van de Website beter te begrijpen en te verbeteren. We gebruiken geen reclamecookies.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de interne en externe cookies die de OFBB op deze Website gebruikt:

Eigenaar
Naam
Omschrijving
Geldigheidsduur
Soort Cookie
OFBB
EuCookie

Onthoudt of de gebruiker het gebruik van cookies heeft aanvaard om te voorkomen dat de cookiebanner bij elke sessie opnieuw verschijnt.

1 maandag
Intern
OVH
Derden

 

DELEN OP DE SOCIALE NETWERKEN

Wij maken gebruik van extensies van sociale netwerken om u in staat te stellen de informatie op deze website te delen op deze sociale netwerken.

Om privacy-redenen hebben we er bewust voor gekozen geen gebruik te maken van directe plug-ins. Wij gebruiken een alternatieve technische oplossing die u in staat stelt om te beslissen wanneer en waar u uw gegevens naar sociale netwerken wilt overbrengen. Daarom worden gegevens bij een bezoek aan de Website nooit automatisch doorgegeven aan de beheerders van sociale netwerken. Uw browser maakt alleen verbinding met het sociale netwerk als u zelf actief op de betreffende knop klikt. Door enerzijds te klikken op items die gedeeld moeten worden en anderzijds op het pictogram van het betreffende sociale netwerk, geeft u aan dat u akkoord gaat met de verbinding van uw browser met de servers van dat sociale netwerk en met het versturen van gebruiksgegevens naar de operator van dat sociale netwerk, ongeacht of u op dat sociale netwerk geregistreerd bent of niet.

We hebben geen invloed op de aard of omvang van de gegevens die sociale netwerken op deze manier kunnen verzamelen. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door sociale netwerken en over de uitoefening van uw rechten en de relevante configuratie-instellingen, verwijzen wij u naar de privacy policy van het betreffende sociale netwerk.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet onder deze privacy policy vallen. We raden u daarom aan om de privacy policy van die derden en hun websites door te nemen. De OFBB is geenszins aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en de praktijken inzake de persoonsgegevens en de privacy die worden gehandhaafd door dergelijke websites en moedigt u aan om de privacy policy van deze websites na te lezen alvorens persoonsgegevens te delen.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals deze door de OFBB worden verzameld en verwerkt.  Zo kan u ons tevens verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen ingeval deze onjuist dan wel niet langer noodzakelijk zijn. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren via e-mail (ordre@barreaudebruxelles.be) of per post ter attentie van het secretariaat van de Franse Orde van Advocaten te Brussel, Gerechtsgebouw, Poelaertplein 1, 1000 Brussel, België, met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u zich kan identificeren. Bovendien kan u, indien nodig, te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van directe marketing, door de hierboven beschreven procedure te volgen.

Meer algemeen beschikt u ook over het recht om uw toestemming, ingeval van toestemming als verwerkingsgrond, te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking van de toestemming beïnvloedt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking niet.

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan u steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van uw verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.

CONTACTEER ONS

Ingeval van vragen of opmerkingen over deze privacy policy en de toepassing hiervan op onze website, gelieve ons te contacteren per e-mail (ordre@barreaudebruxelles.be) of per post ter attentie van het secretariaat van de Franse Orde van Advocaten te Brussel, Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 1000 Brussel, België.

Laatste bijwerking: 7 februari 2019.