EEN EUROPESE INCUBATOR VOOR DE HOOFDSTAD VAN EUROPA

De Europese incubator van de Brusselse Balie (INCUEBRUX) is een orgaan opgericht door de raad van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. De twee balies vertegenwoordigen samen meer dan 8.000 advocaten. INCUEBRUX neemt de vorm aan van een gemengde en internationale commissie voor de innovatie en de modernisering van de advocatuur. Ze onderzoekt de technologische uitdagingen waarop men een antwoord moet bieden met behoud van haar waarden en deontologie.

INNOVATIE EN MODERNISERING VAN DE ADVOCATUUR

EUROPESE INCUBATOR

Bijzonderheden

INCUEBRUX onderscheidt zich van tal van bestaande initiatieven binnen de Belgische en buitenlandse Balies:

  • Zij behandelt praktijkvraagstukken die onlosmakelijk verbonden zijn met technologische innovatie, legaltechs en de hervorming van het beroep;
  • Zij verenigt Belgische en buitenlandse advocaten, professoren en experts binnen diverse domeinen zoals recht, economie, management, filosofie en ingenieurswetenschappen;
 • Ze streeft ernaar om principieel Europees en internationaal te zijn, zowel in haar samenstelling als in de samenwerking met andere Balies.

Opdrachten

De Europese incubator van de Brusselse Balie heeft de volgende opdracht:

 • het verzekeren van de opleiding en de informatie van de advocaten over de technologische ontwikkelingen die hen aanbelangen;
 • een plaats van Europese en internationale uitwisselingen zijn, alsmede van multidisciplinaire en transversale debatten over de modernisering en de hervorming van het beroep van advocaat en van de gerechtelijke systemen;
 • ervoor zorgen dat de balies zich de digitale evoluties eigen maken mits eerbiediging van hun waarden ;
 • de Europese en internationale initiatieven over de technologische innovaties en hun gevolgen voor het beroep van advocaat en voor andere professionelen van het recht federeren;
 • de technologische innovatie binnen het beroep van advocaat en de professionelen van het recht bevorderen;
 • de fundamentele rechten en de beginselen van de rechtsstaat verdedigen binnen het kader van de digitale evoluties.