EEN EUROPESE INCUBATOR VOOR DE HOOFDSTAD VAN EUROPA

De Europese incubator van de Brusselse Balie (INCUEBRUX) is een orgaan opgericht door de raad van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. De twee balies vertegenwoordigen samen meer dan 8.000 advocaten. INCUEBRUX neemt de vorm aan van een gemengde en internationale commissie voor de innovatie en de modernisering van de advocatuur. Ze onderzoekt de technologische uitdagingen waarop men een antwoord moet bieden met behoud van haar waarden en deontologie.

INNOVATIE EN MODERNISERING VAN DE ADVOCATUUR

EUROPESE INCUBATOR

Bijzonderheden

INCUEBRUX onderscheidt zich van tal van bestaande initiatieven binnen de Belgische en buitenlandse Balies:

  • Zij behandelt praktijkvraagstukken die onlosmakelijk verbonden zijn met technologische innovatie, legaltechs en de hervorming van het beroep;
  • Zij verenigt Belgische en buitenlandse advocaten, professoren en experts binnen diverse domeinen zoals recht, economie, management, filosofie en ingenieurswetenschappen;
 • Ze streeft ernaar om principieel Europees en internationaal te zijn, zowel in haar samenstelling als in de samenwerking met andere Balies.

Opdrachten

De Europese incubator van de Brusselse Balie heeft de volgende opdracht:

 • opleiding en voorlichting verstrekken aan de advocaten van de Brusselse Balie aangaande relevante technologische ontwikkelingen;
 • het oordeel van de raad van de Franse Orde van advocaten van de Brusselse Balie over technologische kwesties verduidelijken;
 • een plaats zijn voor uitwisselingen en debatten over de modernisering en hervorming van de advocatuur;
 • actie ondernemen zodat de Balie haar schouders zet onder een digitale verschuiving in overeenstemming met haar waarden;
 • vooropstellen van een gezamenlijke dienstverlening met het oog op behoud van gezonde wedijver tussen confraters;
 • bundelen van Europese initiatieven op het vlak van technologische innovatie en de gevolgen daarvan voor de advocatuur.