WEBINAR – GDPR – capita selecta: beveiliging en private rechtshandhaving

Date : 17/12/2020 | 12:00 - 14:00
Online |

WEBINAR

« GDPR – capita selecta: beveiliging en private rechtshandhaving »

Donderdag 17 december 2020, van 12u tot 14u
Vragen online, er zal een link naar de deelnemers gestuurd worden

De General Data Protection Regulation (GDPR) – of in het Nederlands: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Een datum die u wellicht niet zal zijn ontgaan. Dit webinar gaat in op twee specifieke onderwerpen in verband met de AVG: (1) beveiliging en (2) private rechtshandhaving.

In de afgelopen 25 jaar heeft de technologie ons leven veranderd zodat een herziening van de gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 nodig was. De richtlijn werd immers aangenomen toen het internet nog in de kinderschoenen stond. In 2016 werd de AVG aangenomen die de gegevensbeschermingsrichtlijn verving.

Het toezicht op de naleving van de regels uit de AVG is in de handen van de nationale toezichthoudende autoriteiten. Deze autoriteiten kunnen onder meer administratieve geldboetes opleggen voor inbreuken op de AVG. Deze kunnen oplopen tot in de miljoenen euro’s. De ervaring leert dat de toezichthoudende autoriteiten van deze mogelijkheid ook gebruik hebben gemaakt.

In het internettijdperk zijn persoonsgegevens van onschatbare waarde. Daarom moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken ervoor zorgen dat deze gegevens beveiligd zijn tegen hackers. De AVG bepaalt onder andere dat organisaties gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOMs) moeten nemen.

Indien organisaties er niet in slagen om gepaste beveiligingsmaatregelen te nemen, dan plegen zij mogelijks een inbreuk op de AVG en kunnen zij een hoge boete oplopen. Een voorbeeld hiervan is de boete van 20,4 miljoen EUR opgelegd aan hotelketen Marriott International Inc. voor het lekken van de gegevens van 339 miljoen klanten.

Het zal u dan ook niet verbazen dat “beveiliging” het eerste onderwerp van dit webinar is. Het gaat onder meer om de vraag op welke manier persoonsgegevens gepast kunnen worden beveiligd. Kunnen en mogen persoonsgegevens in de cloud worden opgeslagen? Waar moeten u (of uw cliënt) rekening mee houden? Het eerste onderwerp wordt verder toegelicht door Hans Graux, Voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC), en beveiligingsexpert Peter Berghmans.

Het tweede onderwerp van dit webinar is “private rechtshandhaving”, meer bepaald het samenspel tussen de AVG en de private rechtshandhaving van intellectuele rechten op het internet. Sinds de AVG lijkt het complexer om de beheerder van een website te identificeren als die zijn eigen identiteit verhult. Wie gaat u dan dagvaarden bij een inbreuk op uw intellectuele rechten (of die van uw cliënt?). Als het om een platform gaat, dan is de identiteit van de beheerder meestal niet verhuld. Maar in welke mate kunt u deze online tussenpersoon dan aansprakelijk stellen? Het tweede onderwerp wordt verder toegelicht door Peter Vergote, legal & corporate affairs manager bij DNS Belgium, en Mr. Lynn Pype, advocaat bij Timelex.

Sprekers :

  • Inleiding: Mr. Bart De Moor, stafhouder Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
  • Moderator: Mr. Bernd Fiten, Incubator en advocaat balie Brussel
  • Dhr. Hans Graux, Voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC)
  • Dhr. Peter Berghmans, beveiligingsexpert
  • Dhr. Peter Vergote, legal & corporate affairs manager DNS Belgium
  • Mr. Lynn Pype, advocaat balie Brussel

Permanente vorming :

De aanvraag tot erkenning voor twee punten permanente vorming werd goedgekeurd door de OVB.

Deelnameprijs :

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor tableau advocaten €30 en voor stagiairs €15.

Inschrijvingen :

Inschrijven kan via het privaat luik (inloggen op www.advocaat.be)/ applicatie permanente vorming/overzicht cursussen/vul tweemaal de datum van het webinar in en ‘Brussel hoofdstad’ als locatie/klik ‘zoeken’: u ziet het onderwerp met links een winkelkarretje/inschrijven via winkelkarretje (klik NIET op detail!).