Verlenging tot 19 april van de kosteloze toegang tot de juridische gegevensbanken gedurende de coronacrisis

Door Mter Vinciane Gillet en Prof. Gregory Lewkowickz, Voorzitters van de Europese Incubator van de balie van Brussel.

Ingevolge de door de Europese Incubator gemaakte contacten na de vergadering van dinsdag 31 maart, zullen de uitgevers doorgaan met hun solidariteitssteun aan de advocaten. Zij verlengen de kosteloze toegang tot hun gegevensbanken tot 19 april 2020. Daar zullen er niet alleen de advocaten van de balie van Brussel van genieten, maar ook de advocaten van de balies van elders in het land. Wij danken hen hier hartelijk voor. Ter herinnering vindt U hieronder de praktische informatie om van dat voordeel te kunnen genieten.

  • Toegang tot Jura – Wolters Kluwer

Wolters Kluwer geeft kosteloze toegang tot de basis-Jura voor alle advocaten die hierom vragen tot en met 19 april 2020.

De kosteloze toegang is voor alle advocaten beschikbaar van de Franse en Nederlandse Orde van de balie van Brussel, ook de stagiairs. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor diegenen die reeds over een abonnement beschikken. De andere balies hebben ook toegang maar Wolters Kluwer heeft de toegang per balie georganiseerd. De toegang is tijdelijk tot 19 april 2020.

Het betreft de basis-Jura (toegang tot de wetgeving in integrale tekst, in beide landstalen, samenvattingen van rechtspraak en rechtsleer, integrale teksten van de arresten van de hogere gerechtshoven), zonder jura-kredieten te kunnen downloaden.

Om van dat voordeel te kunnen genieten moet U het hiernavolgend formulier invullen:  https://wkbe.be/corona-jura-barreau-bruxelles

Op de volgende twee websites vindt U meer informatie:

https://focus.wolterskluwer.be/fr/

https://focus.wolterskluwer.be/nl/

De informatie is volledig kosteloos en wordt voortdurende geactualiseerd.

Daar vindt U onder meer: een overzicht van de volledige reglementering die gepubliceerd werd in het Europees Publicatieblad en in het Belgisch Staatsblad, met een beknopte beschrijving van de genomen maatregelen, hun duur, een rechtstreekse link naar het wetsartikel, een hele reeks artikelen die betrekking hebben op de rechtsgevolgen van de crisis, een overzicht van de fiscale maatregelen ter ondersteuning van de ondernemingen en tenslotte een hele reeks fiscale, economische en sociale informaties.

  • Toegang tot Jurisquare – Anthemis, Die Keure en Intersentia

Jurisquare en alle tijdschriften van de uitgevers Anthemis, Die Keure en Intersentia zullen kosteloos toegankelijk zijn tot en met 19 april 2020.

De advocaten die reeds een abonnement hebben op het platform zullen van een korting van 15% genieten onder de vorm van kredieten op alle bestellingen die gedurende die periode geplaatst zullen worden. Na die datum zal aan de advocaten een interessante maar verschillende offerte voorgesteld worden.

Dit zijn de te volgen stappen:

  • U surft naar https://www.jurisquare.be/fr/index.htmlen U klikt op de link « zich abonneren op Jurisquare », bovenaan rechts;
  • Daarna vult U de fiche in met aanduiding van een cijfer in het veld “aantal medewerkers”;
  • Tenslotte klikt U op “een offerte aanvragen”;

U krijgt zo snel mogelijk elektronische post met de nodige informaties om U te linken.

  • Toegang tot Strada lex – Larcier

Larcier verleent kosteloze toegang tot de gegevensbank Strada Lex tot en met 19 april 2020. Er worden online demonstraties en opleidingen voorgesteld aan de advocaten die gebruik maken van de kosteloze toegang opdat iedere gebruiker zo goed mogelijk met de gegevensbank Strada Lex zou kunnen omgaan.

Dit zijn de te volgen stappen:

  • Vul het formulier in op de een van de hiernavolgende pagina’s, naargelang uw taalrol:
  • Ter validering wordt U na enkele minuten elektronische post toegezonden. Indien U niets ontvangt, check dan de ongewenste e-mails;
  • Van zodra U de bevestigingsemail gevalideerd heeft, komt U terecht op een pagina waarop uw toegangscodes vermeld staan. Er wordt een bijkomende e-mail voorzien;

Als U een probleem heeft, neem dan contact op met Larcier op het volgend elektronisch adres:  c.claes@larcier.com

*****

De Europese Incubator van de balie van Brussel, die bewust is van de rol van het digitale om het beroepsleven van de advocaten te bevorderen in de actuele moeilijke context, blijft de andere oplossingen onderzoeken die U kunnen worden voorgesteld.

 

[supsystic-social-sharing id="1"]