De impact van generatieve AI en CHATGPT op de rechtspraak en de juridische beroepen Opportuniteiten, gevaren en valkuilen

Gedateerd : 28/03/2023 | 12:30
FOD BOSA - ZOOM |

De (langverwachte) doorbraak van generatieve AI kende zijn iPhone moment met de lancering van Chat GPT3.5 door OpenAI.
Technologie heeft op een langzame manier zijn intrede gedaan in de juridische wereld door de zogenaamde legaltechs.
Ook in de juridische beroepen wordt dan ook een verdere evolutie en versnelling verwacht.
In tijden van rationalisering en kostenbesparing zou ook de Minister van Justitie kunnen denken aan het automatiseren van rechtspraak in bepaalde materies.

Hoe moeten we aankijken tegen het gebruik van ChatGPT en andere generatieve AI tools ?

In een panel met advocaten, magistraten en legal tech ondernemer gaan we in debat welke impact we mogen verwachten op korte en middellange termijn.

Speakers

 

Moderators

Info en Inschrijvingen:

Stuur een e-mailbericht naar:
michel.segers@mvvp.be en preciseren of u offline dan wel online zal deelnemen;
titel : The European AI Week Inschrijving;
Bedrag te betalen van 15 EUR op het rekeningnummer van IVZW Brussels Incubator BE88 3632 0619 3041 met vermelding van uw “NAAM en VOORNAAM”.
Link wordt u gestuurd op 28 maart rond 10u00