Het wetsontwerp tot oprichting van digitale databank van vonnissen en arresten werd neergelegd in De Kamer op 16 juni 2022

Door Mr. Vinciane Gillet en Mr. Michel Segers, Voorzitters van de IVZW Europese Incubator van de Balie van Brussel

Het wetsontwerp tot oprichting van een centraal register voor rechterlijke beslissingen en tot bekendmaking van vonnissen en arresten dat op 16 juni 2022 bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers is ingediend, is gepubliceerd op de website van de Kamer en is hier te consulteren.

Op 18/5/2022 organiseerde de Incubator een druk bijgewoond seminarie in het Paleis der Academiën in aanwezigheid van magistraten, advocaten en het kabinet van de Minister van Justitie.  Tijdens het seminarie werden door verschillende stakeholders bezorgdheden geuit over het dan nog niet officiële wetsontwerp.

De Incubator werkt samen met de OVB en AVOCATS.BE en de Brusselse ordes om de bezorgdheden te delen met het Parlement en de verantwoordelijke ministers. Het is ondermeer belangrijk dat de advocaten vertegenwoordigd worden in het beheerscomité van het centraal register hetgeen niet het geval is op heden.

Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden van het verdere verloop van de besprekingen van het wetsontwerp en de belangen van de advocaten en rechtsonderhorigen te verdedigen.

Wij wensen u een goede zomer toe en kijken uit naar een nieuw boeiend werkingsjaar met tal van webinars en seminars over tal van boeiende topics.

 

 

[supsystic-social-sharing id="1"]