Bart De Moor

Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel