Verlenging na 19 april van de kosteloze toegang tot de juridische gegevensbanken tijdens de Coronacrisis

Door Mter Vinciane Gillet et Prof. Gregory Lewkowicz, Voorzitters van de Europese Incubator van de balie van Brussel

Ingevolge de tussenkomst van de Europese Incubator gaan de voornaamste uitgevers hun solidariteitsactie ten behoeve van de advocaten voortzetten. De kosteloosheid van de toegang tot hun gegevensbanken wordt na 19 april verlengd of aangepast. Dat voordeel geldt zowel voor de advocaten van de balie van Brussel als voor de advocaten van de Waalse balies. Wij danken hen hier oprecht voor. Ter herinnering vindt U hieronder de praktische modaliteiten om van dat voordeel te kunnen genieten.

(i) Toegang tot Jura – Wolters Kluwer 

Wolters Kluwer geeft kosteloze toegang tot de basis-Jura voor alle advocaten die erom vragen tot en met 3 mei 2020.

De kosteloze toegang is beschikbaar voor alle advocaten van de Franse en Nederlandse orde van de balie van Brussel, met inbegrip van de stagiairs, maar vanzelfsprekend niet voor diegene die reeds een Jura-abonnement hebben. Het voordeel geldt ook voor de andere balies, maar Wolters Kluwer heeft de toegang per balie georganiseerd. Deze toegang is tijdelijk tot 3 mei 2020.

Zodoende is er toegang tot de basis-Jura (wetgeving in integrale tekst, in beide landstalen, samenvatting van rechtspraak en van rechtsleer en integrale teksten van de arresten van de hogere gerechtshoven). Jurakredieten kunnen echter niet gedownload worden.

Om van het voordeel te genieten moet U het volgend formulier invullen: https://wkbe.be/corona-jura-barreau-bruxelles

Wolters Kluwer heeft ook het initiatief genomen om zoveel mogelijk informatie over de coronacrisis en haar gevolgen te verzamelen op een afzonderlijke website.

U vindt hierover meer informatie op de volgende websites:

https://focus.wolterskluwer.be/fr/

https://focus.wolterskluwer.be/nl/

Die informatie is kosteloos en zij wordt constant bijgewerkt.

U vindt er onder anderen: een overzicht van de volledige reglementering die gepubliceerd werd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Belgisch Staatsblad, met een korte beschrijving van de genomen maatregelen, hun duur en ook een rechtstreekse link naar het wetsartikel; een hele reeks artikelen over de rechtsgevolgen van de crisis, een overzicht van de fiscale maatregelen ter ondersteuning van de ondernemingen, alsook fiscale, economische en sociale informatie.

 (iii) Toegang tot Stradalex – Larcier 

Larcier stelt een kosteloze toegang voor zonder einddatum tot een Freemium-versie van de gegevensbank Stradalex.

Advocaten kunnen dus in Stradalex toegang krijgen tot:

  • De zoekmotor voor alle bronnen
  • De integrale tekst van het nieuws
  • De integrale tekst van de officiële bronnen

Daarvoor hoeft men alleen maar te beschikken over een rekening op het platform om van de Freemium-toegang te kunnen genieten.

De advocaten die deze Freemium-toegang wensen te vervolledigen met bijkomende integrale gegevensbanken van Larcier (tijdschriften, encyclopedieën, artikels, monografieën), kunnen het doen aan commerciële gunstige voorwaarden, rekening gehouden met de bijzondere situatie van de advocaten in deze moeilijke periode. Zij kunnen contact nemen met Larcier op het nummer 0800/39.067 of via info@stradalex.com.

De Europese Incubator van de balie van Brussel is er bewust van dat het digitale het leven van de advocaten kan verbeteren in deze moeilijke context, en hij blijft verder zoeken naar andere oplossingen.

[supsystic-social-sharing id="1"]