WEBINAR – Deontologie, digitalisering en nieuwe business modellen aan de balie: Wat vermag de advocaat binnen zijn “perimeter” ?

Gedateerd : 29/04/2021 | 12:00 - 14:00
|

De digitalisering heeft de laatste jaren ook aan de balie voor belangrijke wijzigingen gezorgd. Niet alleen in de manier van werken maar ook in de wijze waarop diensten worden aangeboden en vermarkt ten aanzien van het cliënteel. Nieuwe business modellen vonden ingang aan de balie doch ook daarbuiten. Advocatenkantoren werken meer en meer samen met externe partijen voor een gediversifieerde dienstverlening (ondermeer legal interim). Er is de komst van legal tech met het software as a service principe. Er is een toenemende aanwezigheid van platformen of sociale media waarop advocaten worden aangeprezen en doorverwezen. Tevens zijn er verschillende  websites waarop men op een “automatische” manier contracten kan opmaken of “templates” kan aankopen zonder (of met) actieve rol van een advocaat.

 

De vraag die zich stelt bij deze nieuwe vormen van dienstverlening is, of deze stroken met de deontologische principes en waarden binnen de advocatuur.

Het webinar zal trachten hierover verdere duidelijkheid te scheppen door zich toe te spitsen op de zogenaamde “perimeter van het beroep”, met inbegrip van de mogelijkheden voor advocaten in samenwerking met niet-advocaten juridische diensten te verlenen.  In hoeverre kan een advocaat zijn eigen juridische technologie en software ontwikkelen en verkopen? Kan hij samenwerken met niet-juristen om dit te doen?

Vooreerst zal een uiteenzetting worden gegeven vanuit historisch, Europees en internationaal deontologisch perspectief.

Vervolgens zullen de deontologische regels binnen de OVB en de OBFG worden besproken door de verantwoordelijke commissieleden binnen de respectieve ordes. Er zal worden nagegaan wat de verschillen en gelijkenissen zijn.

Daarna zal aan de hand van zeer concrete en bekende voorbeelden worden nagegaan of, en waarom deze al dan niet conform zijn aan de deontologische principes.

 

Sprekers:

  • Stafhouder Georges-Albert DAL, Senior Partner DALDEWOLF, Professor Emeritus van de Université Catholique de Louvain, Hoofdredacteur van Journal des Tribunaux. Voormalig voorzitter van de Council of European Bars and Law Societies (CCBE) en voormalig voorzitter van de European Bars Federation.
  • Mr. Jan MEERT, advocaat en bestuurder OVB (Commissie Deontologie)
  • Mr. Michel GHISLAIN, advocaat en bestuurder OBFG (Commissie Deontologie)
  • Mr. Luc VAN HEESWIJCK, advocaat en kabinetschef van de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
  • Mr. Geoffroy CRUYSMANS, advocaat en kabinetschef van de president van de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel

 

Moderatoren:

Vinciane Gillet (Advocaat en Voorzitter van de Europese Incubator)

Michel SEGERS (Advocaat en Schatbewaarder van de incubator)

 

Permanente vorming :

De aanvraag tot erkenning voor twee punten permanente vorming werd aangevraagd bij de  OVB.

 

Deelnamekost :

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt 15 EUR voor alle advocaten.

 

Inschrijving:

Inschrijven kan via het privaat luik (inloggen op www.advocaat.be)/ applicatie permanente vorming/overzicht cursussen/vul tweemaal de datum van het webinar in en ‘Brussel hoofdstad’ als locatie/klik ‘zoeken’: u ziet het onderwerp met links een winkelkarretje/inschrijven via winkelkarretje (klik NIET op detail!).