WEBINAR – Digitale zittingen: Je t’aime moi non plus?

Gedateerd : 19/11/2020 | 12:00 - 14:00
Online |

WEBINAR

« Digitale zittingen: Je t’aime moi non plus ?»

Donderdag 19 november 2020, van 12u tot 14u
Vragen online, er zal een link naar de deelnemers gestuurd worden

Digitale zittingen. Het klonk als sciencefiction, zeker voor wie de geschiedenis van de informatisering van het departement Justitie kent. Gedwongen door Corona maakten vele rechtbanken een “quantumsprong” en vonden talrijke digitale zittingen plaats. 

Uit de eerste evaluaties blijkt dat de advocatuur en magistratuur niet afkerig staan om minstens voor een bepaald aantal zaken de digitale zitting ook een plaats te geven in het post-coronatijdperk.

Tijdens de laatste zittingen van het Parlement onder een minderheidsregering, legden twee parlementsleden, met de medewerking van Minister Koen Geens, een wetsvoorstel neer voor een mozaïekwet. Het wetsvoorstel voorzag in een veralgemening van de digitale zittingen in strafzaken waar beklaagden in detentie worden gehouden. Het voorstel voorzag ook in een sterke “promotie” voor de schriftelijke procedure in civiele zaken.

De advocatuur en magistratuur onthaalden deze voorstellen echter met de nodige kritiek omwille van meerdere redenen. Zo zou de beklaagde in strafzaken geen rechtsmiddel hebben indien de rechter de zitting enkel digitaal wou organiseren. De schriftelijke procedure in civiele zaken zal ook de gerechtelijke achterstand niet oplossen indien dit niet gepaard gaat met meer middelen en andere flankerende maatregelen.

De geest is echter uit de fles en de nieuwe wijze van procedurevoering  is voor het eerst getest.  De nieuwe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kondigde aan van digitalisering een topprioriteit te maken.  De OVB heeft in een brief van 23 oktober ll. haar standpunten aan de nieuwe Minister toegelicht.

Het is het moment om tezamen met de advocatuur en de magistratuur verder na te denken om een kader uit te werken voor een efficiëntere en een digitalere manier van procesvoeren.

Daarom organiseert de Incubator deze uitwisseling inzake de digitalisering van de procedure.

Sprekers :

  • Inleiding: Mr. Bart De Moor, stafhouder Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
  • Moderator: Mr. Michel Segers, Incubator
  • Mevr. Anouk Devenyns, Voorzitter Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
  • Dhr. Bart Willocx, Voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen en lid van College van Hoven en Rechtbanken
  • Dhr. Jelle Flo, Rechter Rechtbank van Eerste Aanleg West Vlaanderen, Afdeling Kortrijk
  • Dhr. Raf Verstraeten, Professor Katholieke Universiteit Leuven
  • Dhr. Tom Bauwens, advocaat  balie brussel
  • Mevr. Vanessa Foncke, advocaat  balie brussel

Permanente vorming :

De aanvraag tot erkenning voor twee punten permanente vorming werd goedgekeurd door de OVB.

Deelnameprijs :

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor tableau advocaten €30 en voor stagiairs €15.

Inschrijvingen :

Inschrijven via het privaat luik is enkel toegankelijk voor advocaten.

Anderen dienen een mail te richten aan peggy.becker@baliebrussel.be met opgave van naam, voornaam, functie en instelling waarvoor ze werken.