WEBINAR – De Europese ontwerpverordening over kunstmatige intelligentie: welke nieuwe banen, welke nieuwe markten voor advocaten?

Gedateerd : 25/11/2021 | 12:00 – 14:00
|

Samenvatting

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepubliceerd voor een verordening tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften inzake kunstmatige intelligentie en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie. In deze ontwerpverordening wordt een nieuw rechtskader voorgesteld voor kunstmatige intelligentie en het gebruik ervan, voornamelijk omtrent bepaalde gebieden met een hoog risico, zoals werkgelegenheid, toegang tot sociale uitkeringen, strafrecht of rechtsbedeling. Tijdens de opleiding zullen eerst de hoofdlijnen van de ontwerpverordening en de algemene context van de opstelling ervan worden toegelicht. Vervolgens zullen de sprekers vanuit een praktisch oogpunt de nieuwe functies en nieuwe markten onderzoeken die deze verordening potentieel opent voor advocaten.

 

Sprekers

Mevrouw Nathalie Smuha, onderzoeker aan de KULeuven op het gebied van recht en ethiek van kunstmatige intelligentie en technologieën ;

Meneer David Restrepo Amariles, hoogleraar aan de HEC-Paris ;

Meneer Gregory Lewkowicz, hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles.

 

Inschrijving

Privaat Luik NOAB –   https://lgo.avocats.be/event/

 

Informatie

incubateur@barreaudebruxelles.be

 

De Zoom-link zal u per e-mail worden toegestuurd.