WEBINAR – De opkomst van een digitale burgerlijke rechtspleging : vergelijkende standpunten.

Gedateerd : 23/09/2021 | 12:00 – 14:00
|

Samenvatting

Hoewel het gebruik van digitale technologieën in civiele procedures geen totaal nieuw verschijnsel is, de eerste systemen voor onlinegeschillenbeslechting werden namelijk bijna 20 jaar geleden ontwikkeld, heeft het idee van digitale rechtspleging niettemin een ongekende groei gekend als gevolg van de gezondheidscrisis, die rechtbanken in alle landen ertoe heeft gedwongen hun werkmethoden te herzien om hun activiteiten te kunnen voortzetten zonder dat procespartijen of hun advocaten zich hoeven te verplaatsen. De vele voordelen van toegang op afstand, waaronder een vlottere toegang tot de rechter, tijd- en geldbesparingen en lagere milieukosten, moeten ertoe leiden dat deze praktijk wordt voortgezet zodra de situatie weer normaal is. Covid-19 heeft duidelijk gemaakt dat er nood is om zich aan te passen aan de hedendaagse technologische hulpmiddelen en heeft een onvermijdelijke beweging versneld die iets trager zou zijn verlopen indien de omstandigheden de rechters niet voor een voldongen feit hadden gesteld. Tijdens de opleidingsbijeenkomst van donderdag 23 september 2021 zullen verschillende buitenlandse initiatieven worden gepresenteerd die een voorproefje kunnen vormen van het burgerlijk recht van morgen, en zal de balans worden opgemaakt om de verwachtingen en de gevaren die eruit kunnen voortvloeien beter te kunnen identificeren.

 

Spreker

Meneer Guillaume Kessler, Hoofddocent HDR aan de Universiteit van Savoie Mont-Blanc.

 

Registratie

Privaat Luik NOAB –   https://lgo.avocats.be/event/

 

Informatie

incubateur@barreaudebruxelles.be

 

De Zoom-link zal u per e-mail worden toegestuurd.